Ցանկը
Your Cart

Rijik Zwan

Ագասսի RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Բրոկկոլի կաղամբի շատ բերքատու հիբրիդ է, բնութագրվումէ տերևների գերաճի և ցողունի սնամեջության նկատմամբկայունությամբ։• Լավ արդյունքներ է տալիս աճեցման տաք պայմաններում,հարմար է միաժամանակյա հավաքի համար։• Վեգետացիոն շրջանը 70–80 օր է։• Ծաղկաբույլը միջին կանաչ է, կլորավուն, ամուր, հավաքիցհետո երկար ժ..
Ալամինա RZ F1 Ալամինա RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Հիբրիդը խորհուրդ է տրվում աճեցնել թաղանթածածկջերմոցներում՝ ջեռուցմամբ և առանց դրա՝ գարնանային ևաշնանային շրջանառության համար։• Պտուղները շատ լավ որակի են, մուգ կարմիր, կլորավուն,պինդ, լավ պահպանվող, փոխադրելի, 160-180 գ, առաջինողկույզներում՝ 200-220 գ քաշով։• Բույսը բաց է, աճի չափավոր ուժով և միջհ..
Աուվոնա RZ Աուվոնա RZ
Free
Brand: Rijik Zwan
• Բաց տիպի ռոմեն հազար է։ Բնութագրվում է ներքին նեկրոզինկատմամբ բարձր կայունությամբ։• Նախատեսված է թարմ մթերքի շուկայի և վերամշակմանհամար։• Օպտիմալ է վերամշակման համար. չի ձևավորում սնամեջ ջղեր։• Տերևները մուգ կանաչ են, ուղղահայաց աճող, գլխիկի միջուկըչի դեղնում։• Ստորին կողմը լավ փակված է։• Կարելի է..
Ատիյա RZ F1 Ատիյա RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Խոշոր պտղավոր տոմատ է, խորհուրդ է տրվում աճեցնելթաղանթապատ ջերմոցներում՝ ջեռուցմամբ և առանց դրա,գարնանային և աշնանային շրջանառության համար։• Շատ բերքատու հիբրիդ է, վաղ բերքի համաժամանակյա ելքով։• Պտուղները հագեցած կարմիր գույնի են, փայլուն, խիտ,հարթ–կլորավուն ձևի, 200–220 գ քաշով, չեն ճաքճքում,հավ..
Արինարա RZ F1 Արինարա RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Խոշոր ելունդներով պարթենոկարպիկ կորնիշոն։• Խորհուրդ է տրվում աճեցնել ջեռուցվող թաղանթայինջերմոցներում գարնանային և աշնանայինշրջանառություններում։• Վաղահաս հիբրիդ է, բնութագրվում է աճման ուժեղէներգիայով, հզոր արմատային համակարգով, ինչնապահովում է անընդհատ բերքի հավաք ամբողջընթացքում։• Պտուղները մու..
Արլեյ RZ F1 Արլեյ RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Ամսաբողկի հիբրիդ է։• Խորհուրդ է տրվում աճեցնել բաց գրունտում։• Արմատապտուղները սնամեջ չեն, հագեցած մուգ կարմիրգույնի են, կլոր, միատարր, բնութագրվում են որակի շատբարձր ցուցանիշներով։• Տերևներն ուժեղ են և հզոր, ինչի շնորհիվ հիբրիդըգերազանց դիմանում է շոգին ու լուսավորության բարձրմակարդակներին։..
Բաչատա RZ F1 Բաչատա RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Դեղին խորանարդաձև պղպեղի միջահաս հիբրիդ է։• Ստանդարտ մթերքի ելքը շատ բարձր է մշակության ամբողջսեզոնի ընթացքում։• Պտղագոյացումը բարձր է և՛ ցուրտ, և՛ շոգ պայմաններում։• Խորհուրդ է տրվում աճեցնել թաղանթածածկ ջերմոցներում, ոչբարձր թունելներում և բաց գրունտում։• Պտուղները հագեցած վառ դեղին գույնի են, խ..
Բելսայ RZ F1 Բելսայ RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Ամսաբողկի հիբրիդ է։• Խորհուրդ է տրվում փակ և բաց գրունտի պայմաններումաճեցնելու համար։• Հարմար է կապով վաճառքի դեպքում՝ գարնանը և «քաշով»վաճառքի դեպքում՝ ամառային շրջանում աճեցնելու համար։• Արմատապտուղը գեղեցիկ է, վառ կարմիր, կլորավուն, 4-5 սմտրամագծով։• Լվալուց չի կորցնում գույնը և բնութագրվում է ..
Բիշհոպ RZ F1 Բիշհոպ RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
- Շատ առույգ բազմազանություն միջանկյալ ինքնածածկույթով- Շատ լավ բերքահավաքի պլանավորում-Խորը և ծանր կաթնաշոռ- Հարմարվել ջերմ պայմաններին բարեխառն կլիմայական գոտիներում- Ազոտի ավելի քիչ կարիք- Հասունություն՝ 75-85 օր (կախված տարածքից և կլիմայից)..
Բոդիամ RZ F1 Բոդիամ RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Ամսաբողկի հիբրիդ է։• Խորհուրդ է տրվում աճեցնել բաց գրունտում, վաղգարնանային և աշնանային շրջանառություններում,ագրոթաղանթի օգտագործմամբ և առանց դրա։• Ձևավորում է ապրանքային արմատապտուղծլարձակումից 20-23 օր հետո (աճեցման օպտիմալպայմաններում):• Արմատապտուղը վառ կարմիր է, կլորավուն,հավասարաչափ, կանաչ, ..
Զարիսիմա RZ F1 Զարիսիմա RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Սպիտակագլուխ կաղամբի նոր, շատ վաղահասհիբրիդը բնութագրվում է սնկային հիվանդություններինկատմամբ բարձր կայունությամբ։• Գերազանց արդյունքներ է տալիս ծածկերի տակ(թաղանթ, ագրոթաղանթ, ջերմոց)։• Սածիլների համար նախատեսված է վաղ ցանք, ավելիուշ ժամկետների համար խորհուրդ է տրվում տնկելբաց գրունտում։• Վեգետաց..
Զեպո RZ F1 Զեպո RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Շուկայում բազուկի ամենավաղահաս հիբրիդն է։• Խորհուրդ է տրվում աճեցնել ինչպես ծածկող նյութի տակ,այնպես էլ առանց դրա:• Վաղ շրջանում ցանքսի դեպքում նախատեսված է թարմարտադրանքի շուկայի և կապերով իրացման համար, ցանքսիուշ ժամկետների դեպքում՝ պահեստավորման համար:• Վեգետացիոն շրջանը 55-60 օր է:• Արմատապտու..
Ցուցադրված է 1 - 12 ` 45 –ից (ընդհանուր 4 էջ)