Ցանկը
Your Cart

Հազար

Աուվոնա RZ Աուվոնա RZ
Free
Brand: Rijik Zwan
• Բաց տիպի ռոմեն հազար է։ Բնութագրվում է ներքին նեկրոզինկատմամբ բարձր կայունությամբ։• Նախատեսված է թարմ մթերքի շուկայի և վերամշակմանհամար։• Օպտիմալ է վերամշակման համար. չի ձևավորում սնամեջ ջղեր։• Տերևները մուգ կանաչ են, ուղղահայաց աճող, գլխիկի միջուկըչի դեղնում։• Ստորին կողմը լավ փակված է։• Կարելի է..
Լեվիստրո RZ Լեվիստրո RZ
Free
Brand: Rijik Zwan
Lollo bionda տիպի կանաչ տերևավոր հազար է՝ տերևների մեծծավալով և զանգվածով։• Խորհուրդ է տրվում աճեցնել ամբողջ սեզոնի ընթացքում բացգրունտում և թաղանթապատ ջերմոցներում։• Սորտը բնութագրվում է արագ զարգացմամբ և անբարենպաստկլիմայական գործոնների նկատմամբ կայունությամբ,նախատեսված է ամբողջ բույսը կամ առանձին..
Կարմեսի RZ Կարմեսի RZ
Free
Brand: Rijik Zwan
• Lollo rossa (triple red) տիպի մուգ կարմիր հազար է՝ վաղծաղկման նկատմամբ կայուն։• Բնութագրվում է արագ զարգացմամբ և աճի համեմատաբարբարձր տեմպերով։• Խորհուրդ է տրվում աճեցնել բաց և փակ գրունտերում, այդթվում՝ նաև հիդրոպոնիկայի համար:• Նախատեսված է ամբողջական բույսերով կամ առանձինտերևներով իրացման, ինչպ..
Մաքսիմուս RZ Մաքսիմուս RZ
Free
Brand: Rijik Zwan
• Խոշոր կանաչ ռոմեն հազար է։• Բնորոշ է առաջին տարվա ծաղկման և ներկրոզներիզարգացման նկատմամբ կայունությունը։• Խորհուրդ է տրվում հազարի գծերի և բաց գրունտում աճեցնելուհամար։• Շատ դիմացկուն սորտ է, լավ տանում է շոգը՝ առանց որակիապրանքային ցուցանիշների կորստի։• Տերևները հագեցած մուգ կանաչ են, փայլուն, բ..
Սանտո F1 Սանտո F1
Նոր Free
Ցուցադրված է 1 - 7 ` 7 –ից (ընդհանուր 1 էջ)