Ցանկը
Your Cart

Լոլիկ

Ալամինա RZ F1 Ալամինա RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Հիբրիդը խորհուրդ է տրվում աճեցնել թաղանթածածկջերմոցներում՝ ջեռուցմամբ և առանց դրա՝ գարնանային ևաշնանային շրջանառության համար։• Պտուղները շատ լավ որակի են, մուգ կարմիր, կլորավուն,պինդ, լավ պահպանվող, փոխադրելի, 160-180 գ, առաջինողկույզներում՝ 200-220 գ քաշով։• Բույսը բաց է, աճի չափավոր ուժով և միջհ..
Ատիյա RZ F1 Ատիյա RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Խոշոր պտղավոր տոմատ է, խորհուրդ է տրվում աճեցնելթաղանթապատ ջերմոցներում՝ ջեռուցմամբ և առանց դրա,գարնանային և աշնանային շրջանառության համար։• Շատ բերքատու հիբրիդ է, վաղ բերքի համաժամանակյա ելքով։• Պտուղները հագեցած կարմիր գույնի են, փայլուն, խիտ,հարթ–կլորավուն ձևի, 200–220 գ քաշով, չեն ճաքճքում,հավ..
Դուրպիլ F1 Դուրպիլ F1
Նոր Free 2-3 օր
Զուլֆիա RZ F1 Զուլֆիա RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Վաղահաս խոշոր պտղով տոմատ է, խորհուրդ է տրվում աճեցնելթաղանթածածկ ջերմոցներում և աշնանային շրջանառությանհամար ապակեծածկ ջերմոցներում։• Հիբրիդը բարձր, հավասարաչափ բերքատու է, լավ է ձևավորումպտուղները սթրեսային պայմաններում։• Պտուղները հագեցած կարմիր են, կլորավուն, պինդ, 160-180 գքաշով, չեն ճաքճքում..
Թիուայ 12 RZ F1 Թիուայ 12 RZ F1
Free
Brand: Rijik Zwan
• Ինդետերմինանտ միջին պտղավոր վարդագույն տոմատ։• Խորհուրդ է տրվում աճեցնել ապակե և թաղանթային ջերմոցներումինչպես գրունտում այնպես էլ սուբստրատների վրա, երկարացվածձմեռ-գարուն և ամառ-աշուն շրջանառություններում։• Պտուղները վարդագույն են, համեղ, փայլուն, կլորավուն, շատմիատարր, 150-180 գրամ քաշով, ողկույ..
Ցուցադրված է 1 - 12 ` 27 –ից (ընդհանուր 3 էջ)